Kvaternik Plaza (1. kat), Antuna Nemčića 7
Kaliper-usluga-Kineziterapija

Kineziterapija je terapija pokretom, a primjenjujemo je za jačanje mišića i oporavak oštećene funkcije kretanja.

Kineziterapija koristi posebno uvjetovane i programirane pokrete u liječenju i rehabilitaciji pojedinih bolesti, ozljeda i deformacija, a uključuje aktivne i pasivne vježbe. Aktivne vježbe izvode se uz asistenciju kineziterapeuta ili bez nje te s otporom ili bez njega.  Ovu terapiju primjenjujemo samu ili u kombinaciji s ostalim metodama fizikalne medicine i rehabilitacije. Koristi se u brojnim patološkim stanjima, ali i kao metoda prevencije ozljeda.

Program vježbanja prilagođava se svakom pacijentu, a temelji se na detaljnoj dijagnostici koja uključuje:

 1. pregled tijela
 2. antropometrijska mjerenja
 3. motoričko testiranje
 4. funkcionalnu dijagnostiku
 5. biomehanička mjerenja, npr. izokinetika
 6. dijagnostičke procedure kao što su MR, RTG, CT, ultrazvuk i dr.

Kineziterapija jedan je od najvažnijih aspekata medicinske rehabilitacije i može se primijeniti u skoro svim medicinskim granama. Zakonitosti kineziterapije nalazimo u kineziologiji i biomehanici, znanostima koje proučavaju i analiziraju pokret i gibanje.

Kineziterapija se primjenjuje za:

 • jačanje mišića
 • oporavak oštećene funkcije kretanja
 • prevenciju ozljeda.

Dogovorite pregled ili konzultacije liječnika

Kontaktirajte nas

  Upotrebom ovog kontakt obrasca prihvaćate pohranu i rukovanje Vašim podacima na ovoj web stranici.